Kui meie esimene põgenemistuba avatud sai, siis pidime me tublist vaeva nägema, et selgitada inimestele, mis asi on põgenemistuba? Nüüd kus me selgitus tööga enam-vähem hakkama oleme saanud, oleme uute küsimuste rahe alla sattunud. Mis moodi näeb välja vanglast põgenemine?

Alustuseks, see näeb väga äge välja. Aga mis ta endast ette kujutab on see, et kui tavapäraselt saab põgenemistoas endale sobiva aja valida, siis vanglas toimuvad suuremad põgenemisüritused, mille toimumisajad me ise välja kuulutame. Kutsume inimesi kohale, et moodustada kuni 24-liikmeline seltskond.

Oletame, et Teil on 6-liikmeline seltskond, kes tahab vangla proovile panna. Olete endale kodulehel aja broneerinud, ning tulete kohale. Täpselt broneeringu hetkel avanevad vangla väravad, kus kinnipeetavaid on ootamas vangivalvur. Teid rivistatakse, tutvustatakse majareegleid ja -ajalugu, ning juhtatatakse vanglaruumidesse. Teie isiklikud asjad võetakse Teilt ära, millele järgneb kohustuslik allkiri, kõik mis toimuma hakkab, toimub isiklikul vastututesl. Seejärel, lukustatakse Teie seltskond ühte kambrisse, teised seltskonnad teistesse kambritesse. Muideks, valvuriga tuleb hästi läbi saada, sest seltskond, kes talle halbade kommetega ette jääb, saab kartsa rõõme tunda. Karts – kõle, tühi kamber, kus ei ole mitte mingit tegevust. Kui aga valvuriga läbisaamine toimib, siis on võimalik kambrite vahel jooksma hakata. Mis see tähendab?

See tähendab seda, et igas kambris on midagi vajalikku, et vanglast pääseda. Seega kambrid peavad omavahel koostööd tegema hakkama. Tulemuseks on see, et vangid korraldavad vanglas ühe tubli mässu. Ning läbi mässu… kui kõik hästi läheb, saab vabaduse rõõme tunda. Arvestama peab ka sellega, et kõikidesse kambritesse nii lihtsalt ei pääse. Võib juhtuda, et elektrikatkestus võtab silmanägemise ära!

Teid on rohkem kui 24 inimest? Ei ole probleemi! Seni suurim grupp on olnud 84 inimest. 84?! Ja me saime hakkama! Oletame, et Teil on eriüritus plaanis. Teid on nii palju, et keegi teine Teid vastu võtta ei oska? Me teeme Teie seltskonna mitmeks erigrupiks. Osa seltskonnast saadame vanglaterritoorumil ekskursioonile ja teised põgenema! Näiteks aitab meid kunagine Pärnu vangla valvur, kes töötas ise vanglas aastal 1999-2000. Tagasihoidlikult öeldes, lugusid mida need müürid peidavad, on jalaga segada. Vanglas näeme!